Cité Miroir

  • Cité Miroir
  • Cité Miroir
  • Cité Miroir
Cité MiroirCité MiroirCité Miroir
Ontmoetingsplaats voor burgerschap met debatten, optredens en expo’s in de voormalige baden van Luik ...

De Cité Miroir is gevestigd in het ongewone kader van de voormalige baden van la Sauvenière in Luik, en geeft meer inzicht in het verleden. Hierbij wordt iedereen gevraagd om bij zijn of haar vraagstelling ook rekening te houden met het verleden om aan een betere toekomst te bouwen.

In 2014 werd de indrukwekkende infrastructuur met een bijzondere stijl van de Cité Miroir een plaats voor educatie, debat en cultuur gewijd aan burgerschap, herinnering en culturele dialoog. Hier worden regelmatig conferenties, debatten, concerten of toneelvoorstellingen georganiseerd, maar ook en vooral vaste of tijdelijke tentoonstellingen die er altijd op gericht zijn om het burgerlijk geweten van de bezoeker in vraag te stellen. 

De twee vaste tentoonstellingen zijn bijzonder interessant en laten bezoekers niet onbewogen.

De eerste tentoonstelling “Plus jamais ça! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui” (Nooit meer! Een blik op de nazikampen om vandaag sterk te staan) verkent een van de meest duistere momenten van onze geschiedenis om vervolgens geconfronteerd te worden met de huidige wereld en de noodzaak om dagelijks weerstand te bieden. Deze intense en ontroerende tentoonstelling is een eerbetoon aan de vele slachtoffers van al deze verschrikkelijke gebeurtenissen.

De tweede tentoonstelling “En Lutte - Histoires d’émancipation” (In rouw. Verhalen rond emancipatie) voert u mee naar de strijd voor een meer rechtvaardige en solidaire maatschappij. De tentoonstelling blikt terug op de arbeidersstrijd en herinnert ons eraan dat de solidariteit en verworven rechten waar we vandaag op kunnen rekenen in België een kostbaar erfgoed is waar generaties van arbeiders en arbeidsters voor gevochten hebben.
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletters) diensten :
Door een of meer vakjes hierboven aan te kruisen, stemt u erin toe dat uw persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het per e-mail toezenden van de gevraagde newsletters. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en zullen worden bewaard zolang de FTPL toeristische informatie wil blijven verstrekken. 

Uw gegevens zullen tijdens de afwikkeling van de aanvraag worden bewaard in een beveiligd softwareprogramma waartoe uitsluitend de medewerkers van de FTPL werkzaam op de afdelingen ‘Web’ en ‘Administratie’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de offertes op het gebied van toerisme voor groepen (dienst Ardenne Incoming). Deze personen kunnen hier alleen op een beveiligde manier inloggen door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
Place Xavier Neujean 22
4000
Liège

Kaart