Cité Miroir

  • Cité Miroir
  • Cité Miroir
  • Cité Miroir
Cité MiroirCité MiroirCité Miroir
Ontmoetingsplaats voor burgerschap met debatten, optredens en expo’s in de voormalige baden van Luik ...

De Cité Miroir is gevestigd in het ongewone kader van de voormalige baden van la Sauvenière in Luik, en geeft meer inzicht in het verleden. Hierbij wordt iedereen gevraagd om bij zijn of haar vraagstelling ook rekening te houden met het verleden om aan een betere toekomst te bouwen.

In 2014 werd de indrukwekkende infrastructuur met een bijzondere stijl van de Cité Miroir een plaats voor educatie, debat en cultuur gewijd aan burgerschap, herinnering en culturele dialoog. Hier worden regelmatig conferenties, debatten, concerten of toneelvoorstellingen georganiseerd, maar ook en vooral vaste of tijdelijke tentoonstellingen die er altijd op gericht zijn om het burgerlijk geweten van de bezoeker in vraag te stellen. 

De twee vaste tentoonstellingen zijn bijzonder interessant en laten bezoekers niet onbewogen.

De eerste tentoonstelling “Plus jamais ça! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui” (Nooit meer! Een blik op de nazikampen om vandaag sterk te staan) verkent een van de meest duistere momenten van onze geschiedenis om vervolgens geconfronteerd te worden met de huidige wereld en de noodzaak om dagelijks weerstand te bieden. Deze intense en ontroerende tentoonstelling is een eerbetoon aan de vele slachtoffers van al deze verschrikkelijke gebeurtenissen.

De tweede tentoonstelling “En Lutte - Histoires d’émancipation” (In rouw. Verhalen rond emancipatie) voert u mee naar de strijd voor een meer rechtvaardige en solidaire maatschappij. De tentoonstelling blikt terug op de arbeidersstrijd en herinnert ons eraan dat de solidariteit en verworven rechten waar we vandaag op kunnen rekenen in België een kostbaar erfgoed is waar generaties van arbeiders en arbeidsters voor gevochten hebben.
SLUITEN
De verlichte velden zijn aangeduid met een sterretje*
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra diensten :
Bevestig je verzoek aub :
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
Place Xavier Neujean 22
4000
Liège