Museum van het Waalse leven

  • Museum van het Waalse leven
  • Museum van het Waalse leven
  • Museum van het Waalse leven
  • Museum van het Waalse leven
  • Museum van het Waalse leven
Museum van het Waalse levenMuseum van het Waalse levenMuseum van het Waalse levenMuseum van het Waalse levenMuseum van het Waalse leven
In een voormalig klooster, met een unieke blik op Wallonië vanaf de 19e eeuw tot nu.

Dit museum is gevestigd in het centrum van Luik, in het prachtige klooster van de minderbroeders. U ontdekt er de geschiedenis en het leven van de Walen van de 19de eeuw tot nu, aan de hand van oude en eigentijdse ongewone voorwerpen.

Dit etnografisch en maatschappelijk museum toont alle facetten van het leven in Wallonië. In de verschillende zalen ontdekt u de menselijke en maatschappelijke geschiedenis, de economie, het volksgeloof, de literatuur, de folklore en de ambachten van deze regio.

Het bezoek laat u kennismaken met een modern Wallonië dat over sterke roots beschikt en openstaat naar de wereld. De voorwerpen en archiefdocumenten worden voorgesteld met een geavanceerde scenografie.

Tijdens uw bezoek kunt u ook de interessante tijdelijke tentoonstellingen ontdekken, genieten van het Luikse marionettentheater met de bekende “Tchantchès”, of proeven van de echte Luikse balletjes in restaurant “Le Cloître”.
SLUITEN
De velden met sterretje (*) dienen verplicht te worden ingevuld.
Mijn Gegevens
Mijn aanvraag
Accommodatie
Bent u geïnteresseerd in volgende activiteiten?
:
Andere gewenste prestatie(s)
Uw gegevens worden verzameld in het kader van de precontractuele maatregelen met betrekking tot het opstellen en toesturen van offertes. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de toeristische dienstverleners en/of evenementenbureaus waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze gegevens zullen tot maximaal een jaar na ontvangst van uw aanvraag worden bewaard.
Je kunt zich ook aanmelden voor een van onze onderstaande extra (Newsletters) diensten :
Door een of meer vakjes hierboven aan te kruisen, stemt u erin toe dat uw persoonsgegevens ook worden verwerkt door de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (Fédération du Tourisme de la Province de Liège - FTPL) voor het per e-mail toezenden van de gevraagde newsletters. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden en zullen worden bewaard zolang de FTPL toeristische informatie wil blijven verstrekken. 

Uw gegevens zullen tijdens de afwikkeling van de aanvraag worden bewaard in een beveiligd softwareprogramma waartoe uitsluitend de medewerkers van de FTPL werkzaam op de afdelingen ‘Web’ en ‘Administratie’ toegang zullen hebben, evenals het commerciële team dat zich bezighoudt met de offertes op het gebied van toerisme voor groepen (dienst Ardenne Incoming). Deze personen kunnen hier alleen op een beveiligde manier inloggen door middel van een login en persoonlijk wachtwoord.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit, verzet en verhaal met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de webservice van de FTPL: Place de la République française 1, 4000 Luik OF per e-mail naar het volgende adres: administration@tourismepro.be
Volgens de Wet n° 78-17 van 06 januari 1978 van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL) over informatica, bestanden en vrijheden (artikel 36), kan de houder van het recht op kennisneming en waarvan informatie over hem incorrect, onvolledig, onduidelijk of gewijzigd is, of waarvan het gebruik, de communicatie of de bewaring verboden is, eisen dat deze informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Gelieve dit in onderstaand formulier aan te geven indien u dit recht wil uitoefenen.
Personalia's
Cours des Mineurs
4000
Liège

Kaart